WAT DOET VVGC?

Kwaliteitsvolle en betrouwbare gezondheidscoaching verzekeren.

De populariteit van gezondheidscoaching zit in de lift waardoor de vraag naar kwalitatief opgeleide coaches groter is dan ooit.

De VVGC staat de professionele gezondheidscoach bij met het bieden van praktische steun en het ontwikkelen van de kennis en vaardigheden die essentieel zijn voor een kwaliteitsvolle en betrouwbare zorgverlening.

De door de VVGC erkende leden werken volgens de ethische en deontologische code en nemen hiermee de verantwoordelijkheid om als professionele gezondheidsmedewerker hun vitale plek binnen het gezondheidslandschap te verzekeren.

We ijveren ervoor om alleen wie aan bepaalde beroepskwalificaties voldoet dit beroep zou mogen uitoefenen.  

Onze doelstellingen zijn:

·        Een community bouwen door gerichte ledenwerving om een stem te geven aan gezondheidscoaches die werkzaam zijn over de verschillende echelons van het zorgsysteem (van nulde tot derde lijn) 

·        Empoweren en verbinden van onze leden om de maatschappij, steunend op de WHO-definitie van gezondheid, te inspireren en te activeren in een gezonde levensstijl

·        In gesprek gaan en partnerships afsluiten met relevante partijen (mutualiteiten, overheden, opleidingsinstituten, ondernemingen met inhoudelijk raakvlak,…) die de rol van de gezondheidscoach vorm en inhoud geven en het behalen van de doelen van de vereniging ondersteunen.

·        Systematisch aanpakken van deze vormen van overleg en schalen op regionaal, nationaal en internationaal niveau

TEAM

team-member-8.jpg
Peggy Van Kemseke
Sociale Media & Website
team-member-1.jpg
Dr. Servaas Bingé
Voorzitter
team-member-3.jpg
Joanna Ceenaeme
VVGC Kernteam
team-member-4.jpg
Deborah Borry
Eventplanner
team-member-9.jpg
Vicky De Laet
PR Verantwoordelijke
team-member-10.jpg
Karen Van Steenberge
Eventplanner
team-member-6.jpg
Jessie Clarysse
Secretaris
team-member-2.jpg
Sylvie Criel
Verantwoordelijke lidmaatschap
team-member-7.jpg
Eleanor Abbott
Ondervoorzitster
team-member-5.jpg
Charlotte Van Rumst
Eventplanner

FAQ

Om gecertificeerd lid van de VVGC te worden dien je je opleiding Gezondheidscoach bij een van de door de VVGC erkende opleidingsinstituten (vandaag zijn dit Howest en Syntra) succesvol afgerond te hebben.

Als gecertificeerd lid maakt de beroepsverzekering deel uit van het voordelenpakket bij lidmaatschap.

De gecertificeerde leden worden mee opgenomen in de “zoek een coach” functie op de VVGC website.

Een gecertificeerd lid toont zijn vakkennis aan door voorlegging van een diploma van een van de door de VVGC erkende opleidingsinstituten (vandaag zijn dit Howest en Syntra).